limed
Radosnych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2018!!!

Wesołego Alleluja,

Miłych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele radości i wiosennego optymizmu, życzy Michalina Li-u-fa,  LiMED


Obowiązek założenia konta i rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych SMK

INFORMACJA  

dla Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany w kształceniu podyplomowym obowiązującej  od 01 maja 2017r .

 • Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 01 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), powołany ustawą, wchodzi w życie od dnia 01.05.2017r, każda/y pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny , która/ y  ma zamiar podjąć  kształcenie podyplomowe po tej dacie w ramach specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego ,specjalistycznego bądź dokształcającego ma obowiązek założyć konto i zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

 

·        SMK jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

·        Podstawowe zadania sytemu to m. in.:

·        · monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych,

·        · monitorowanie przebiegu kształcenia podyplomowego,

·        · wspomaganie procesu zarządzania systemem,

· postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego

· składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

do  założenia konta  w SMK niezbędne są:

I.

 • dostęp do Internetu
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

                   II. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta–link do strony: https://smk.ezdrowie.gov.pl/konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe w jeden z następujących sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal)
 • złożyć wniosek o weryfikację uprawnień za pomocą SMK w formie elektronicznej lub papierowej do właściwej Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych / tej do której należymy/.

Ż y c z y m y   p o w o d z e n i a !!


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI I KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 2 lata stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:

 

SPECJALIZACJA

WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY

SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo geriatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo internistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo onkologiczne

-

Pielęgniarstwo operacyjne

-

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Leczenie ran dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo pediatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo ratunkowe

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo rodzinne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Ochrona zdrowia pracujących

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

SPECJALIZACJA DLA POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Leczenie ran dla położnych

Pielęgniarstwo rodzinne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

-

Pielęgniarstwo neonatologiczne

-


WAŻNE
Uczestnik specjalizacji przed zaliczeniem szkolenia zobowiązany jest do udokumentowania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego uwierzytelnioną kopią:
• dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.


Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:
• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:


 

KURS KWALIFIKACYJNY

WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo diabetologiczne

-

Pielęgniarstwo geriatryczne

Leczenie ran

Pielęgniarstwo internistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo neonatologiczne

-

Pielęgniarstwo neurologiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo onkologiczne

-

Pielęgniarstwo operacyjne

-

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

-

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

-

Pielęgniarstwo pediatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo psychiatryczne

-

Pielęgniarstwo ratunkowe

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Pielęgniarstwo rodzinne

-

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

-

Pielęgniarstwo transplantacyjne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych

Ochrona zdrowia pracujących

-

KURS KWALIFIKACYJNY DLA POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo operacyjne

-

Pielęgniarstwo rodzinne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

-

 


Szczęśliwego Nowego Roku 2018!!

Podobny obraz

                   Szcześliwego Nowego Roku 2018 !

życzy, Michalina Li-u-fa

LiMED

 


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2017!!!

Znalezione obrazy dla zapytania wesołych świąt

 wypełnionych radością i rodzinną atmosferą oraz wszelkiej pomyślności, pogody ducha i wiary w lepsze jutro w Nowym 2018 Roku

życzy, Michalina Li-U-Fa

 

LiMED

 


Uwaga! internet dla każdego uczestnika

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, że obecnie możecie Państwo bez ograniczeń korzystac z połoczenia internetowego w sali przy ul. Sixta 15(Bielsko-B), serfowac do woli :) po inernecie poprzez Wi-Fi

zapraszamy


uwaga!! Komunikat CKPPiP

Komunikat z dnia 28 października 2016r.


w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych
oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.


Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum Kształcenia
Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych


UWAGA NOWOŚĆ !!! Chlorofil i WitaminaC - w płynie

Szczegółowy opis produktu

100% Naturalny, kompletny, płynny chlorofil

- podnosi energię

- oczyszcza organizm

- przyśpiesza rekonwalescencję

- poprawia jakość krwi

Twoja 100% naturalna  dawka energii na każdy dzień.

DuoLife Chlorofil to odpowiedź dla tych, którzy chcą możliwie najdłużej utrzymać swój organizm w optymalnym stanie. Dzięki swojemu wyjątkowemu działaniu nazywany bywa nawet „płynną energią”.

Dzięki wyjątkowej kompozycji w pełni naturalnych składników pozwala oczyścić organizm z zalegających w nim toksyn. Naturalny  chlorofil obniża kwasowość środowiska wewnętrznego organizmu. Zapobiega mnożeniu się drobnoustrojów i grzybów, wzmacnia system immunologiczny, wiąże i eliminuje metale ciężkie, a także poprzez oddziaływanie zbliżone do probiotyku wspomaga regenerację i rekonwalescencję organizmu narażonego na długotrwały stres lub inne obciążenia.

Czy wiesz że…

Olejek miętowy od setek lat jest znany i stosowany jest jako doskonały środek antyseptyczny. Oznacza to, że wyjątkowo skutecznie wspomaga oczyszczanie organizmu, niszcząc drobnoustroje zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu układu immunologicznego. Ponadto pomaga w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej.

Jęczmień uznawany jest za doskonałe źródło rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Dodatkowo  ma silne właściwości przeciwutleniające, a dzięki bogactwu witamin i składników mineralnych pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową w organizmie.

Lucerna zawiera aż trzykrotnie więcej białka niż słynąca z tego soja. Dzięki temu doskonale wzmacnia organizm i przyspiesza jego regenerację, a także w naturalny sposób go oczyszcza. Jest niezastąpiona dla osób pragnących przyspieszyć proces regeneracji.

Chlorella jest najbogatszym znanym obecnie źródłem chlorofilu. Dzięki temu, że jest wyjątkowo bogata w aminokwasy, witaminy i minerały, których koncentracja jest znacznie wyższa niż u roślin lądowych, należy do grupy „superfoods”. Skutecznie pomaga pozbyć się z organizmu toksyn, metali ciężkich oraz chemikaliów.

Chlorofilina posiada silne właściwości alkalizujące układ trawienny, wspomaga system odpornościowy, optymalizuje i utrzymuje dobry stan zdrowia. Chlorofiliny są jednymi z najsilniejszych, znanych w świecie medycyny antyoksydantów. Jej cząsteczki są w stanie „podróżować” po całym organizmie, ponieważ zawierają atom miedzi, która tak jak żelazo, jest nośnikiem tlenu. W rzeczywistości, cząsteczka chlorofiliny jest bardzo podobna w budowie do cząsteczki hemu, znajdującej się w naszej krwi.

Synergiczne i innowacyjne połączenie biologicznie czynnych, naturalnych składników zawartych w DuoLife Chlorofil, nie zawierających żadnych konserwantów oraz stabilizatorów smaku, gwarantuje najwyższą jakość produktu i zwiększoną przyswajalność.

Pojemność: 750 ml

 

 

Szczegółowy opis produktu

100% Naturalna, kompletna, lewoskrętna witamina C

 • wspomaga odporność
 • podnosi energię
 • odmładza organizm
 • zaspokaja 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C

pierwsza na rynku w pełni naturalna płynna witamina C  

Twoja 100% naturalna  ochrona na każdy dzień.

DuoLife Vita C to rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnego sposobu na poprawę samopoczucia i uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów - czyli po prostu na  korzystanie z życia z pełną energią!

DuoLife Vita C to jedyna w pełni naturalna, lewoskrętna witamina C, która dzięki swej wyjątkowej formie pozwala na zaspokojenie 100% zapotrzebowania na tę witaminę. Tym samym pozwala na utrzymanie optymalnego stanu organizmu i wyraźne wzmocnienie układu immunologicznego. W pełni naturalna witamina C to źródło zdrowia, energii i dobrego samopoczucia  - jednak wyłącznie pod warunkiem, że nie jest w żaden sposób modyfikowana, dzięki czemu utrzymuje  swą lewoskrętną postać.

Czy wiesz że...

Acerola jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C. Jeden jej owoc zawiera tyle naturalnej, lewoskrętnej witaminy C, co kilogram cytryn! Uznana jest również za silny antyoksydant, który nawilża i uelastycznia skórę oraz przeciwdziała jej starzeniu.

Dzika róża zawiera 30-40 razy więcej witaminy C niż słynące z tego cytrusy. Owoce dzikiej róży to niezastąpione źródło łatwo przyswajalnych witamin, kwasów organicznych, soli mineralnych i przeciwutleniaczy dzięki czemu wykazuje działanie wzmacniające cały organizm.

Jagody CamuCamu to prawdziwa skarbnica naturalnych witamin. Zawierają one minimum 2500 mg naturalnej witaminy C w 100 gramach, co stanowi niemal 2% ich własnej masy!  Dodatkowo są bogate w przeciwutleniacze oraz kwas askorbinowy wzmacniające cały układ immunologiczny.

Synergiczne i innowacyjne połączenie biologicznie czynnych, naturalnych składników zawartych w Vita C, nie zawierających żadnych konserwantów oraz stabilizatorów smaku, gwarantuje najwyższą jakość produktu i zwiększoną przyswajalność.

DuoLife VitaC to produkt w pełni naturalny, dlatego w zależności od poszczególnych partii produkcyjnych zawartość czystej witaminy C może się nieznacznie różnić. W obecnej partii wynosi ona 715 mg/50 ml


Pojemność: 750 ml

 

Jesli jesteś zainteresowan-a/y najlepiej zarejestruj sie samemu za pomoca linku:  https://bjaworski.myduolife.com/register.html 

kupuj taniej !!  i  podaj dalej      

no to zdrowia życzymy :) :)

 


Uwaga!! nowy kurs specjalistyczny „EDUKATOR W CUKRZYCY”

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż posiada program szczegółowy na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych  „EDUKATOR W CUKRZYCY” 

{Karta zgłoszenia} (do wydruku w pdf),

Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl
Kontakt tel:  607 075 241.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 22 luty 2016 r.


UWAGA!!! nowy kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż posiada program szczegółowy na kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe” dla pielęgniarek

{Karta zgłoszenia} (do wydruku w pdf),

Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www. 
Kontakt tel:  607 075 241.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 12 marzec 2016 r.


Zapraszamy na NAJBLIŻSZE kursy:

Uprzejmie informujemy, iż na mapie organizatorów w SMK - należy wybrać Czechowice -Dziedzice LiMED, który ma swoja siedzibę w Czechowicach-Dz., wszystkie kursy i szkolenia Limed prowadzi

w Bielsku-Białej przy ul.Sixta 15

 

--------UWAGA---------   Obowiązek założenia konta i rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) od 01.05.2017r, każda/y pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny , która/ y  ma zamiar podjąć  kształcenie podyplomowe po tej dacie.... czytaj dalej w aktualnosciach

--------UWAGA---------INSTRUKCJA - ZAŁOŻENIA KONTA NA SMK opracowana dla pielęgniarek i położnych przez NIPiP znajduje sie na stronie internetowej BOIPiP kliknij na link:  http://www.boipip.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=771&Itemid=101
 

UWAGA!  informacje dodatkowe -  znajduja sie przy każdym programie szczegółowym danego kursu/szkolenia

 

 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 30 czerwiec 2018r.(sobota, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia  30 czerwiec 2018r.(sobota., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych, dla pielęgniarek ,  kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 07 lipiec 2018r.,  (sob, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie,  Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie badania spirometrycznego, dla pielęgniarek kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 07 lipiec 2018r., (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w w dni powszednie, Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 28 lipca 2018r.(sob.., godz.09.00),zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2 Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo internistyczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 28 lipiec 2018r.(sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 28 lipiec 2018r., (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. Leczenie ran,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniakurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia 25 sierpień 2018r., (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w weekend-y, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinnekurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia- 25 sierpień 2018r., (sob., godz.8.15) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinne, kurs kwalif. dla położnych - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 25 sierpień 2018r.(sob., godz.09.00),  zajęcia będą odbywać sie w weekend-y Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.RKO- noworodka. / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Podstawy opieki paliatywnej - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia kursu 01 wrzesień 2018r.,  (SOB, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie, Bielsko-B., organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonanie i Interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych planowany termin rozpoczęcia kursu 01 wrzesień 2018r.,  (Poniedz., godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B.organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Edukator w cukrzycy - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych planowany termin rozpoczęcia kursu 01 wrzesień 2018r.,  (SOB, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wywiad i badanie fizykalne- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 01 wrzesień 2017r. (Sobota, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Szczepienia ochronne, kurs specjalist. dla pielęgniarek- planowany termin rozpoczęcia kursu 19 maj 2018r.,  (SOB, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonanie i Interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych planowany termin rozpoczęcia kursu 04 czerwiec 2018r.,  (Poniedz., godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B.organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 20 stycznia 2018r.(sob.., godz.09.00),zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2 Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo internistyczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 20 stycznia 2018r.(sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 20 styczeń 2018r., (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. Leczenie ran,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 20 pażdziernik 2017r. (piątek., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wywiad i badanie fizykalne- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 10 listopad 2017r. (Piątek, godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Szczepienia ochronne, kurs specjalist. dla pielęgniarek- planowany termin rozpoczęcia kursu 03 LUTY 2018r.,  (SOB, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Podstawy opieki paliatywnej - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia kursu 03 LUTY 2018r.,  (SOB, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie, Bielsko-B., organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Edukator w cukrzycy - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych planowany termin rozpoczęcia kursu 03 LUTY 2018r.,  (SOB, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO