limed
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI I KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 2 lata stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:

 

SPECJALIZACJA

WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY

SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo geriatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo internistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo onkologiczne

-

Pielęgniarstwo operacyjne

-

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Leczenie ran dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo pediatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo ratunkowe

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo rodzinne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Ochrona zdrowia pracujących

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

SPECJALIZACJA DLA POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Leczenie ran dla położnych

Pielęgniarstwo rodzinne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

-

Pielęgniarstwo neonatologiczne

-


WAŻNE
Uczestnik specjalizacji przed zaliczeniem szkolenia zobowiązany jest do udokumentowania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego uwierzytelnioną kopią:
• dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.


Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:
• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:


 

KURS KWALIFIKACYJNY

WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo diabetologiczne

-

Pielęgniarstwo geriatryczne

Leczenie ran

Pielęgniarstwo internistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo neonatologiczne

-

Pielęgniarstwo neurologiczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarstwo onkologiczne

-

Pielęgniarstwo operacyjne

-

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

-

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

-

Pielęgniarstwo pediatryczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo psychiatryczne

-

Pielęgniarstwo ratunkowe

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Pielęgniarstwo rodzinne

-

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

-

Pielęgniarstwo transplantacyjne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych

Ochrona zdrowia pracujących

-

KURS KWALIFIKACYJNY DLA POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo operacyjne

-

Pielęgniarstwo rodzinne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

-

 


Obowiązek założenia konta i rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych SMK

INFORMACJA  

dla Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany w kształceniu podyplomowym obowiązującej  od 01 maja 2017r .

 • Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 01 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), powołany ustawą, wchodzi w życie od dnia 01.05.2017r, każda/y pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny , która/ y  ma zamiar podjąć  kształcenie podyplomowe po tej dacie w ramach specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego ,specjalistycznego bądź dokształcającego ma obowiązek założyć konto i zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

 

·        SMK jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

·        Podstawowe zadania sytemu to m. in.:

·        · monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych,

·        · monitorowanie przebiegu kształcenia podyplomowego,

·        · wspomaganie procesu zarządzania systemem,

· postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego

· składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

do  założenia konta  w SMK niezbędne są:

I.

 • dostęp do Internetu
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

                   II. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta–link do strony: https://smk.ezdrowie.gov.pl/konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe w jeden z następujących sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal)
 • złożyć wniosek o weryfikację uprawnień za pomocą SMK w formie elektronicznej lub papierowej do właściwej Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych / tej do której należymy/.

Ż y c z y m y   p o w o d z e n i a !!


WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2017!!!

Wesołego Alleluja,

Miłych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele radości i wiosennego optymizmu, życzy Michalina Li-u-fa,  LiMED


Szczęśliwego Nowego Roku 2017!!

Aby od Sylwestra cały rok był ekstra, by marzenia się spełniały, by pieniążki kieszeń Ci wypchały, a uczucia nie znikały i z serduszka wypływały

w  Nowym Roku 2017 !

życzy,

Michalina Li-u-fa

LiMED

 


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2016!!!

 w dzień Bożego Narodzenia serdeczne życzenia!,  LiMED - Michalina Li-u-fa


uwaga!! Komunikat CKPPiP

Komunikat z dnia 28 października 2016r.


w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych
oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.


Maria Jolanta Królak
Dyrektor Centrum Kształcenia
Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych


UWAGA NOWOŚĆ !!! Chlorofil i WitaminaC - w płynie

Szczegółowy opis produktu

100% Naturalny, kompletny, płynny chlorofil

- podnosi energię

- oczyszcza organizm

- przyśpiesza rekonwalescencję

- poprawia jakość krwi

Twoja 100% naturalna  dawka energii na każdy dzień.

DuoLife Chlorofil to odpowiedź dla tych, którzy chcą możliwie najdłużej utrzymać swój organizm w optymalnym stanie. Dzięki swojemu wyjątkowemu działaniu nazywany bywa nawet „płynną energią”.

Dzięki wyjątkowej kompozycji w pełni naturalnych składników pozwala oczyścić organizm z zalegających w nim toksyn. Naturalny  chlorofil obniża kwasowość środowiska wewnętrznego organizmu. Zapobiega mnożeniu się drobnoustrojów i grzybów, wzmacnia system immunologiczny, wiąże i eliminuje metale ciężkie, a także poprzez oddziaływanie zbliżone do probiotyku wspomaga regenerację i rekonwalescencję organizmu narażonego na długotrwały stres lub inne obciążenia.

Czy wiesz że…

Olejek miętowy od setek lat jest znany i stosowany jest jako doskonały środek antyseptyczny. Oznacza to, że wyjątkowo skutecznie wspomaga oczyszczanie organizmu, niszcząc drobnoustroje zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu układu immunologicznego. Ponadto pomaga w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej.

Jęczmień uznawany jest za doskonałe źródło rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Dodatkowo  ma silne właściwości przeciwutleniające, a dzięki bogactwu witamin i składników mineralnych pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową w organizmie.

Lucerna zawiera aż trzykrotnie więcej białka niż słynąca z tego soja. Dzięki temu doskonale wzmacnia organizm i przyspiesza jego regenerację, a także w naturalny sposób go oczyszcza. Jest niezastąpiona dla osób pragnących przyspieszyć proces regeneracji.

Chlorella jest najbogatszym znanym obecnie źródłem chlorofilu. Dzięki temu, że jest wyjątkowo bogata w aminokwasy, witaminy i minerały, których koncentracja jest znacznie wyższa niż u roślin lądowych, należy do grupy „superfoods”. Skutecznie pomaga pozbyć się z organizmu toksyn, metali ciężkich oraz chemikaliów.

Chlorofilina posiada silne właściwości alkalizujące układ trawienny, wspomaga system odpornościowy, optymalizuje i utrzymuje dobry stan zdrowia. Chlorofiliny są jednymi z najsilniejszych, znanych w świecie medycyny antyoksydantów. Jej cząsteczki są w stanie „podróżować” po całym organizmie, ponieważ zawierają atom miedzi, która tak jak żelazo, jest nośnikiem tlenu. W rzeczywistości, cząsteczka chlorofiliny jest bardzo podobna w budowie do cząsteczki hemu, znajdującej się w naszej krwi.

Synergiczne i innowacyjne połączenie biologicznie czynnych, naturalnych składników zawartych w DuoLife Chlorofil, nie zawierających żadnych konserwantów oraz stabilizatorów smaku, gwarantuje najwyższą jakość produktu i zwiększoną przyswajalność.

Pojemność: 750 ml

 

 

Szczegółowy opis produktu

100% Naturalna, kompletna, lewoskrętna witamina C

 • wspomaga odporność
 • podnosi energię
 • odmładza organizm
 • zaspokaja 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C

pierwsza na rynku w pełni naturalna płynna witamina C  

Twoja 100% naturalna  ochrona na każdy dzień.

DuoLife Vita C to rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnego sposobu na poprawę samopoczucia i uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów - czyli po prostu na  korzystanie z życia z pełną energią!

DuoLife Vita C to jedyna w pełni naturalna, lewoskrętna witamina C, która dzięki swej wyjątkowej formie pozwala na zaspokojenie 100% zapotrzebowania na tę witaminę. Tym samym pozwala na utrzymanie optymalnego stanu organizmu i wyraźne wzmocnienie układu immunologicznego. W pełni naturalna witamina C to źródło zdrowia, energii i dobrego samopoczucia  - jednak wyłącznie pod warunkiem, że nie jest w żaden sposób modyfikowana, dzięki czemu utrzymuje  swą lewoskrętną postać.

Czy wiesz że...

Acerola jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C. Jeden jej owoc zawiera tyle naturalnej, lewoskrętnej witaminy C, co kilogram cytryn! Uznana jest również za silny antyoksydant, który nawilża i uelastycznia skórę oraz przeciwdziała jej starzeniu.

Dzika róża zawiera 30-40 razy więcej witaminy C niż słynące z tego cytrusy. Owoce dzikiej róży to niezastąpione źródło łatwo przyswajalnych witamin, kwasów organicznych, soli mineralnych i przeciwutleniaczy dzięki czemu wykazuje działanie wzmacniające cały organizm.

Jagody CamuCamu to prawdziwa skarbnica naturalnych witamin. Zawierają one minimum 2500 mg naturalnej witaminy C w 100 gramach, co stanowi niemal 2% ich własnej masy!  Dodatkowo są bogate w przeciwutleniacze oraz kwas askorbinowy wzmacniające cały układ immunologiczny.

Synergiczne i innowacyjne połączenie biologicznie czynnych, naturalnych składników zawartych w Vita C, nie zawierających żadnych konserwantów oraz stabilizatorów smaku, gwarantuje najwyższą jakość produktu i zwiększoną przyswajalność.

DuoLife VitaC to produkt w pełni naturalny, dlatego w zależności od poszczególnych partii produkcyjnych zawartość czystej witaminy C może się nieznacznie różnić. W obecnej partii wynosi ona 715 mg/50 ml


Pojemność: 750 ml

 

Jesli jesteś zainteresowan-a/y najlepiej zarejestruj sie samemu za pomoca linku:  https://bjaworski.myduolife.com/register.html 

kupuj taniej !!  i  podaj dalej      

no to zdrowia życzymy :) :)

 


Praca dla PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

NZOZ „SALUS” sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach ul. Sienkiewicza 6 oferuje pracę dla PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, Bestwina i okolicznych miejscowości

Wymagania:

* Wykształcenie w zawodzie pielęgniarskim,

* Aktualne prawo wykonywania zawodu,

* Kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinach pielęgniarrstwa:  opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa,rodzinnego, zachowawczego, pediatrycznego, geriatrycznego lub paliatywnego lub w trakcie tych szkoleń,

* Sumienność, empatia, samodzielność, doświadczenie w kontaktach z pacjentami.

Zakres obowiązków:

* Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta,

* Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,

* Wykonywanie standardowych czynności pielęgniarskich,

* Pomoc przy dobrze oraz obsłudze sprzętu do pielęgnacji,

* Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

Oferujemy:

* Atrakcyjne warunki pracy,

* Pracę na etat lub jako praca dodatkowa,

* Praca w profesjonalnym zespole,

* Praca zapewniająca rozwój oraz dająca satysfakcję,

* Nowoczesne zaplecze - praca w nowobudowanej przychodni.

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres email: danutakkopec@gmail.com

Więcej informacji pod numerem tel: 607 340 799


Praca dla PIELĘGNIARKI W HOSPICJUM DOMOWYM

NZOZ „SALUS” sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach ul. Sienkiewicza 6 oferuje pracę dla PIELĘGNIARKI W HOSPICJUM DOMOWYM na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, Bestwina i okolicznych miejscowości

Wymagania:

* Wykształcenie w zawodzie pielęgniarskim,

* Aktualne prawo wykonywania zawodu,

* Specjalizacja lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarskiej opieki paliatywnej,

* Lub kurs kwalifikacyjny bądź w trakcie kursu w dziedzinie opieki paliatywnej,

* Lub kurs bądź w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie podstawy opieki paliatywnej,

* Sumienność, samodzielność, doświadczenie w kontaktach z pacjentami, empatia.

Zakres obowiązków:

* Świadczenia w domu chorego przy współudziale rodziny, opiekunów i pracowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

* Wykonywanie standardowych czynności pielęgniarskich,

* Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,

* Pomoc przy dobrze oraz obsłudze sprzętu do pielęgnacji,

* Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie sporym atutem,

* Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

Oferujemy:

* Atrakcyjne warunki pracy,

* Służbowy samochód oraz służbowy telefon,

* Pracę na etat lub jako praca dodatkowa,

* Praca w profesjonalnym zespole (współpraca z rehabilitantem oraz psychologiem),

* Praca zapewniająca rozwój oraz dająca satysfakcję,

* Nowoczesne zaplecze - praca w nowobudowanej przychodni

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres email: danutakkopec@gmail.com

Więcej informacji pod numerem tel: 607 340 799


Uwaga!! nowy kurs specjalistyczny „EDUKATOR W CUKRZYCY”

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż posiada program szczegółowy na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych  „EDUKATOR W CUKRZYCY” 

{Karta zgłoszenia} (do wydruku w pdf),

Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl
Kontakt tel:  607 075 241.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 22 luty 2016 r.


UWAGA!!! nowy kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż posiada program szczegółowy na kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe” dla pielęgniarek

{Karta zgłoszenia} (do wydruku w pdf),

Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www. 
Kontakt tel:  607 075 241.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 12 marzec 2016 r.


UWAGA NOWA SPECJIALIZACJA Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

LiMED  Uprzejmie informuje, iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek „Pielęgniarstwo opieki długpoterminowej ” Decyzja CKPPiP nr  10/15 z dnia 12.01.2015r,  (Karta zgłoszenia - w pdf do wydruku) lub on-line na stronie www..,

Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Kontakt : 607 075 241

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 27 czerwiec 2015r. Zapraszamy.


Uznanie i gratulacje! Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego

Dnia 27 kwietnia 2015 roku,  28 Pań Pielęgniarek prowadzonych przez LiMED  przystąpiło do egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Panie uzyskały wyskoką średnią punktację.

Uprzejmie dziękuje za dwuletnią współprace Kierownikowi specjalizacji Pani mgr Izabeli Lichańskiej-Góra, wszystkim Wykładowcom i  Opiekunom zajęć stażowych, Dyrekcjom placówek ochrony zdrowia w przygotowaniu Pań Pielęgniarek do egzaminu państwowego.

Szanowne Panie Specjalistki, Wasza wiedza, umiejętności i profesjonalizm są podstawą pomocy pacjentom i ich rodzinom w trudnych chwilach ich życia.

Wszystkim Paniom Specjalistkom życzę wielu skukcesów i wykorzystania nabytej wiedzy z dzedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz pomyślności w życiu osobistym.

Michalina Li-u-fa

LiMED


Uwaga! kurs finansowany ze środków Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór uczestników na kurs specjalistyczny

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Bielsku-Białej. Rozpoczęcie kursu w dniu 14.05.2015r, zakończenie w dniu 18.06.2015r.

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY kursu specjalistycznego KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO, w tym zasady kwalifikacji na w/w kurs

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „ROZWÓJ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI KADRY PIELĘGNIARSKIEJ W KONTEKŚCIE ZMIAN EPIDEMIOLOGICZNYCH BĘDĄCYCH NASTĘPSTWEM STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego, zwany dalej regulaminem, LiMED. opracowany w oparciu o:

1.Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.03.197.1923), zwane dalej rozporządzeniem.

3. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn zm.).

4. Umowę nr  PPG/ 50 /2015 z dnia 22.04.2015 r. zawartą pomiędzy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych a LiMED na realizację kursu specjalistycznego dla pielęgniarek /pielęgniarzy Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach Projektu Systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” współfinansowanego przez Unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (KS/KPOnPzNSWP/10.04.2015/BB), zwanego dalej projektem.

§1

Organizacja kursu specjalistycznego

1. Organizatorem kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach projektu systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej kursem, dla pielęgnlarek/pielęgniarzy, zwanych dalej uczestnikiem kursu, jest LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych Michalina Li-u-fa, zwany dalej Organizatorem, wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, właściwego dla miejsca prowadzenia kształcenia  BOIPiP  nr 127 z dnia 21.01.2014r

2. Kurs prowadzony jest na podstawie programu kształcenia, zwanego dalej programem, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.

3. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem, w trybie niestacjonarnym, zajęcia teoretyczne w weekendy oraz dni powszednie, zajęcia praktyczne w dni powszednie.

4. Kwalifikacje kadry dydaktycznej spełniają wymagania dla dziedziny kursu, zgodnie z programem.

5. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kursu.

6. Organizator prowadzi i archiwizuje wymaganą przepisami dokumentację dotyczącą realizacji kursu.

7. Organizator powołuje kierownika kursu o kwalifikacjach zgodnych z rozporządzeniem.

8. Czas trwania kursu obejmuje okres niezbędny dla zrealizowania programu.        

9. Termin rozpoczęcia kursu: 14.05.2015 r. ; zakończenia kursu: 18.06.2015 r. (egzamin końcowy).         

10. Czas trwania kształcenia wynosi łącznie 200 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne 110 godzin, zajęcia praktyczne 90 godzin.

 11. Liczba uczestników kursu wynosi do 35  osób dla  edycji.

§2

Zasady i sposób rekrutacji i kwalifikacji do uczestnictwa w kursie

1. Organizator umieszcza informacje o rekrutacji na kurs na stronach internetowych www.limedszkolenia.pl

2. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach kursu może przystąpić uczestnik kursu, który spełnia łącznie następujące warunki:

       a) posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze (Rzeczypospolitej Polskiej,

b)    posiada aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualnie wykonuje ten zawód w ramach grupowej lub indywidualnej praktyki pielęgniarskiej,

c)    złoży Organizatorowi wniosek o dopuszczenie do kursu - poprawnie wypełniony oraz oryginały/kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 2 punkt 2 a), b),

d)    złoży Organizatorowi deklarację uczestnictwa w projekcie, wniosek o dopuszczenie do kursu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, formularz: zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

3. Dla przeprowadzenia kwalifikacji do uczestnictwa w kursie Organizator powołuje komisję kwalifikacyjną zgodnie z § 24 ust. 1, 2 rozporządzenia.

4. Organizator powiadamia telefonicznie uczestników kursu o terminie, miejscu I formie postępowania kwalifikacyjnego.

5. Każdy z członków komisji kwalifikacyjnej spełnia wymagania zgodnie z § 24 ust. 2,3 rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.03.197.1923)

6. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:

a)    ocenę, na podstawie złożonej dokumentacji, czy uczestnik kursu ubiegający się o dopuszczenie do kursu spełnia wymogi, o których mowa w § 2 punkt 2 a), b), c) regulaminu,

b)    przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej (test) w przypadku, gdy liczba uczestników kursu ubiegających się o dopuszczenie do kursu jest większa niż liczba miejsc określona w § 1 punkt 11 regulaminu.

7. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej (test) w przypadku określonym w § 2 pkt. 6 b) regulaminu zgodnie z następującymi zasadami:

a)    test składa się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru,

b)    czas na rozwiązywanie testu: 20 minut,

c)    za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt,

d)    zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 14 punktów,

8. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie decyduje:

a)    spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2 a), b), c) § 2 regulaminu oraz w przypadku większej liczby uczestników kursu ubiegających się o dopuszczenie do kursu niż ilość miejsc określona w § 1 punkt 11 regulaminu, wynik egzaminu wstępnego przeprowadzonego w formie pisemnej (test) oraz kryteria dodatkowe pozwalające rozstrzygnąć ewentualną sytuację, gdy o jedno miejsce ubiegałyby się, co najmniej dwie osoby, które uzyskały z egzaminu wstępnego jednakową liczbę punktów, jednak nie mniejszą niż określone minimum zaliczające:

•     staż pracy w zawodzie: 2-5 lat (+ 2pkt.), 6-10 lat (+3pkt), 11-15 lat (+4pkt), 16-20 lat (+5pkt), 21-25 lat (+6pkt),

•     aktualne zatrudnienie w jednym z oddziałów geriatrycznym, internistycznym, neurologicznym lub w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, lub w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (+ 1 pkt.),

b)    spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2 d) § 2 regulaminu

9. Z postępowania kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół.

10. W sytuacji przeprowadzenia egzaminu wstępnego Organizator kształcenia przed rozpoczęciem kursu (w sytuacji rezygnacji uczestnika kursu zakwalifikowanego) może zakwalifikować inną osobę, która z tego egzaminu uzyskała pozytywny wynik (czyli liczbę punktów nie mniejszą niż określone minimum zaliczające).

11. Uczestnik kursu nie może rozpocząć ani kontynuować kształcenia na kursie w przypadku wystąpienia choćby jednej z następujących przyczyn:

a)   zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

b)   ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności zawodowych,

c)    osoba legitymuje się już zaświadczeniem o ukończeniu tegoż kursu.

12. Uczestnik kursu o zakwalifikowaniu do kształcenia w ramach kursu zostaje poinformowany przez Organizatora.

 

§3

Prawa i obowiązki uczestników kursu

1. Uczestnik kursu ma prawo do:

a)   uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,

b)   otrzymania niezbędnych materiałów organizacyjnych i dydaktycznych kursu: w tym: karty kursu wraz ze stroną tytułową, regulaminu kursu, regulaminu zwrotu wydatków za dojazd na kurs wraz z kartą rozliczenia wydatków, materiałów dydaktycznych w formie publikacji, aktualnej publikacji książkowej z zakresu geriatrii, pakietu startowego w postaci torby, kołonotatnika, długopisu pamięci USB, ciepłego posiłku w trakcie trwania zajęć teoretycznych (dwudaniowy obiad + kompot/sok + deser), ciepłych i zimnych napojów, ciastek, kanapek w trakcie trwania zajęć teoretycznych, zwrotu wydatków za dojazd do miejsca prowadzenia kształcenia, na podstawie wypełnionej karty rozliczenia, wypełnionej według zasad określonych w regulaminie zwrotu wydatków,

c)    uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem,

d)   20 % nieobecności usprawiedliwionych na zajęciach objętych programem potwierdzonych zwolnieniem lekarskim - w takiej sytuacji uczestnik kursu zgłasza się do kierownika, celem ustalenia sposobu uzupełnienia zrealizowanych treści, np. poprzez samokształcenie, indywidualnych spotkań z wykładowcami.

e)   konsultacji udzielanych przez kierownika kursu,

f)    zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych,

g)   ochrony danych osobowych,

h)   rezygnacji z uczestnictwa w kursie w czasie jego trwania wyłącznie z ważnych przyczyn losowych uniemożliwiających jego kontynuowanie, na podstawie pisemnego, złożonego Organizatorowi udokumentowanego wniosku,

i)     otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu po zaliczeniu wszystkich zajęć zgodnie z programem i zdaniu egzaminu końcowego,

j)     otrzymania informacji o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Uczestnik kursu ma obowiązek:

a)   uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem i uzyskiwać wymagane programem zaliczenia,

b)   podpisać deklarację przystąpienia do kursu,

c)    podpisać „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”,

d)   wypełnić i podpisać formularz: „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”. Brak podpisu formularza danych

osobowych spowoduje niedopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu.

e)   informować niezwłocznie Organizatora o ewentualnych zmianach danych osobowych czy kontaktowych zawartych w formularzu „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”, wypełniając udostępniony przez Organizatora formularz o zmianie danych,

f)    podpisać listę uczestników projektu potwierdzającą odbiór dokumentów, materiałów szkoleniowych i pakietu startowego,

g)   podpisać listę uczestników projektu potwierdzającą zapewnienie wyżywienia na zajęciach teoretycznych,

h)   wypełnić kartę rozliczenia wydatków na dojazd, w sytuacji korzystania z dojazdu na kurs,

i)     informować niezwłocznie Organizatora o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności zawodowych,

j)     wnieść opłatę za kurs w wysokości 790,- zł w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach kursu oraz skreślenia przez Organizatora z listy uczestników z powodu określonego w § 4 punkt 15,

k)    wnieść opłatę za kurs w wysokości 850,- zł w przypadku nie dopuszczenia lub nie przystąpienia do egzaminu końcowego lub uzyskania niepomyślnego wyniku egzaminu, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 3 punkt 1 h),

l)     przestrzegać regulaminu przedłożonego przez Organizatora,

m)   dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników kursu oraz przestrzegać przepisów BHP.

§4

Zadania i obowiązki kierownika kursu

1. Ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu.

2. Opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia.

3. Przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej.

4. Sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć.

5. Ocenianie przygotowanych przez uczestników kursu opracowań teoretycznych przewidzianych w programie.

6. Organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie i przygotowywanie protokołów z zaliczeń poszczególnych modułów.

7. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kursu.

8. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej.

9. Przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji kursu.

10. Sprawowanie nadzoru nad realizacją programu i sposobem prowadzenia zajęć dydaktycznych.

11. Prowadzenie hospitacji/obserwacji zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dokumentowanie prowadzonych działań.

12. Współpraca z kadrą dydaktyczną.

13. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu.

14. Przewodniczenie komisji egzaminacyjnej.

15. Wnioskowanie do Organizatora o skreślenie z listy uczestnika kursu w przypadku gdy nie uczestniczy on w zajęciach w wymiarze większym niż oznaczony w § 3 punkt 1 d) regulaminu.

 

§5

Prawa i obowiązki wykładowców, opiekunów stażu

1. Wykładowca ma prawo do:

a)   korzystania ze środków dydaktycznych,

b)   wsparcia dydaktycznego ze strony Organizatora,

c)    powielania materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć,

d)   wprowadzania innowacji do organizacji zajęć i nowości do programu.

2. Wykładowca ma obowiązek:

a)   prowadzania zajęć zgodnie z programem,

b)   przygotowania konspektu lub planu merytorycznego zajęć i przedłożenie go kierownikowi kursu,

c)    prowadzenia dziennika zajęć,

d)   sprawdzania obecności uczestników kursu,

e)   rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć,

f)    stosowanie aktywizujących metod nauczania,

g)   udzielania odpowiedzi (w zakresie kompetencji) na pytania uczestników kursu,

h)   określenia sposobu zaliczania materiału nauczania zgodnie z programem,

i)     przeprowadzania zaliczeń w uzgodnieniu z kierownikiem kursu,

j)     zgłaszania kierownikowi kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

3.Opiekun stażowy ma prawo do:

a)     decydowania o formach zaliczeń treści programowych i zdobytych przez uczestników kursu umiejętności podczas odbywania poszczególnych staży cząstkowych, zgodnie z programem kursu,

b)         konsultacji merytorycznych i organizacyjnych z kierownikiem kursu,

c)      wprowadzania innowacji do organizacji zajęć.

4.Opiekun stażowy ma obowiązek:

a)     przeprowadzić instruktaż wstępny (zapoznanie z celem szkolenia praktycznego, z organizacją pracy, wyposażeniem placówki, jego personelem, zakresem udzielanych świadczeń i in.),

b)     nadzorować realizację harmonogramu zajęć stażowych,

c)         nadzorować realizację świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez uczestnika kursu,

d)         pomagać na bieżąco w rozwiązywaniu problemów,

e)         nadzorować prowadzoną w ramach szkolenia przez uczestników kursu dokumentację medyczną,

f)      prowadzenia dziennika zajęć,

g)     sprawdzania obecności uczestników kursu,

      h)    rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć,

i)  ocenić uzyskane przez uczestników kursu wiadomości i umiejętności oraz przeprowadzić zaliczenie świadczeń zdrowotnych określonych w programie.

j)   uczestniczyć w  pracach Komisji Egzaminacyjnej  powołanej przez organizatora.

§6

Przebieg kursu

1. Uczestnik kursu zakwalifikowany do kształcenia w ramach kursu, w dniu jego rozpoczęcia, otrzymuje materiały organizacyjne i dydaktyczne, kartę kursu wraz z kartami zaliczeniowymi zajęć, harmonogram zajęć, wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia, wykaz literatury, regulamin i inne materiały właściwe dla kursu.

2. Ocena efektów nauczania przebiega w trybie:

a)   bieżącym - zaliczanie poszczególnych modułów teorii i ćwiczeń,

b)   końcowym - egzamin teoretyczny -test przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Organizatora.

3. Karta kursu wraz z potwierdzonymi na kartach zaliczeniowych zaliczeniami wszystkich wymaganych programem zajęć uprawnia uczestnika kursu do przystąpienia do egzaminu końcowego.

§7

Zasady przeprowadzenia egzaminu końcowego

1. Organizator na wniosek kierownika kursu, zalicza kurs poszczególnym uczestnikom kursu oraz dokonuje wpisu w karcie kursu o zrealizowanych zajęciach.

2. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym -test.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez uczestnika kursu wszystkich zajęć objętych programem.

4. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Organizatora, w skład której wchodzą, zgodnie z § 35 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.03.197.1923)

5. Egzamin przeprowadzony jest zgodnie z następującymi zasadami:

a)   test składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru,

b)   czas na rozwiązywanie testu: 30 minut,

c)   za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt,

d)   zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 21 punktów,

6. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane komisji egzaminacyjnej przez Organizatora w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

7. Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół.

8. Uczestnik kursu, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

§8

Opłaty za kurs i egzamin końcowy

1. Uczestnik kursu nie ponosi żadnych opłat za kurs za wyjątkiem sytuacji oznaczonych w § 3 punkt 2 j), k) regulaminu.

2. Organizator w sytuacjach oznaczonych w § 3 punkt 2 j), k) regulaminu wystawia rachunki za opłaty wniesione przez uczestnika kursu.

                                                                                             §9

                                                                            Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkie strony biorące udział  w kursie .                     

2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 02.05.2015 r.                             

3. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.03.197.1923), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn zm.).


Uwaga Nowa Specjalizacja PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

LiMED  Uprzejmie informuje, iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położny ch  „Pielęgniarstwo epidemiologiczne” Decyzja CKPPiP nr  425/13 z dnia 16.09..2013r,  (Karta zgłoszenia - w pdf do wydruku) lub on-line na stronie www..,

Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Kontakt : 607 075 241

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 09 maja 2015r. Zapraszamy.


UWAGA nowa specjalizacja Pielęgniarstwo Geriatryczne

LiMED  Uprzejmie informuje, iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek „ Pielęgniarstwo geriatryczne ” Decyzja CKPPiP nr  11/15 z dnia 13.01.2015r,  (Karta zgłoszenia - w pdf do wydruku) lub on-line na stronie www..,

Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Kontakt : 607 075 241

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 09 maja 2015r. Zapraszamy.


Uwaga NOWY KURS! PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje iż, rozpoczyna nabór na nowy kurs dokształcajacy  PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA dla wszystkich zainteresowanych.

 
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sob. i niedz.)  od 8.15 w  Bielsku-Białej przy ulicy Sixta15.

{Karta zgłoszenia-PDF}, Szczegółowy program kursu CZYTAJ bespośrednio NA NASZEJ STRONIE www...

Kontakt tel:  607 075 241
Planowany termin rozpoczęcia kursu – 24 stycznia 2015r. o godz. 8.15 (Sobota).


Szczęśliwego Nowego Roku 2014!!

 uśmiechu oraz

wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia, życzy LiMED

 

 


gratuluję :-) SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO

GRATULACJE I UZNANIE!!!  SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO 

LIPIEC  2011 r. – PAŹDZIERNIK 2013 r.

Mamy nowe Panie SPECJALISTKI z Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.  Gratuluję!!!

W dniu 16 października 2013 r. prowadzone przez LiMED Panie Pielęgniarki (27 osób) przystąpiły do egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Panie zdały egzamin i uzyskały wysoką średnią punktację.

Doskonałe przygotowanie do egzaminu państwowego jest  zasługą Pań SPECJALISTEK. Gratulacje!

Serdecznie dziękuję za dwuletnią współpracę: Kierownikowi specjalizacji Pani mgr Danucie Sternal, wszystkim Wykładowcom i Opiekunom zajęć stażowych w realizacji przygotowań do egzaminu państwowego oraz Dyrekcjom placówek ochrony zdrowia, które umożliwiły odbycie zajęć stażowych.

Wszystkim SPECJALISTKOM życzę wielu sukcesów w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz powodzenia w życiu osobistym

Michalina Li-u-fa


UWAGA!!! nowa specjalizacja dla Pielęgniarek „Pielęgniarstwo pediatryczne”

LiMED  Uprzejmie informuje, iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek „Pielęgniarstwo pediatryczne” Decyzja CKPPiP nr  309/13 z dnia 18.06..2013r,  (Karta zgłoszenia - w pdf do wydruku) lub on-line na stronie www..,

Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Kontakt : 607 075 241

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 08 listopada 2013r.Zapraszamy.


UWAGA!!! nowa specjalizacja dla Pielęgniarek „Pielęgniarstwo anestezjiologiczne i intensywnej opieki”

LiMED  Uprzejmie informuje, iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek „Pielęgniarstwo anestezjiologiczne i intensywnej opieki” Decyzja CKPPiP nr  322/13 z dnia 21.06.2013r,  (Karta zgłoszenia - w pdf do wydruku) lub on-line na stronie www..,

Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Kontakt : 607 075 241

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 08 listopada 2013r.Zapraszamy.


Uwaga!!! ZAPRASZAMY nowy kurs specjalistyczny Poradnictwo DIETETYCZNE dla pielęgniarek i położnych

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż posiada program szczegółowy do kursu specjalistycznego dla "Poradnictwo dietetyczne" pielęgniarek i położnych. Decyzja CKPPiP nr 122/11r. z dnia 21.02.2011

{Karta zgłoszenia},(do druku), Szczegółowy program kursu CZYTAJ bespośrednio NA NASZEJ STRONIE www... Planowany termin rozpoczęcia kursu specjalistycznego  wrzesień 2013r


Uwaga NOWY KURS! Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje iż, rozpoczyna nabór na nowy kurs dokształcajacy  "Pierwsza Pomoc Przedmedyczna" dla wszystkich zainteresowanych powyżej 18-ego roku życia. 

   
Zajęcia odbeywać się będą w dni powszednie tj: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach popołudniowych,  od 15.00-ej do 19.00-ej w  Bielsku-Białej przy ulicy Sixta15.

{Karta zgłoszenia-PDF}, Szczegółowy program kursu CZYTAJ bespośrednio NA NASZEJ STRONIE www...

Kontakt tel:  607 075 241
Planowany termin rozpoczęcia kursu – 08 lipca 2013r. o godz. 15.00 (poniedziałek).

 

UWAGA!!! nowa specjalizacja dla P O Ł O Ż N YCH

LiMED  Uprzejmie informuje, iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla położnych „Pielęgniarstwo ginekologiczne” Decyzja CKPPiP nr  181/13 z dnia 26.03..2013r,  (Karta zgłoszenia - w pdf do wydruku) lub on-line na stronie www..,

Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Kontakt : 607 075 241

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 17 maj 2013r.Zapraszamy.


Plan szkoleń na I półrocze 2013 - specjalizacje i kursy kwalifikacyjne

planowane przez LiMED w I półroczu 2013 roku.

S P E C J A L I Z A C J E 

NAZWA

SPECJALIZACJI

PLANOWANY

TERMIN ROZPOCZECIA

Pielęgniarstwo zachowawcze, Decyzja CKPPiP nr 606/11 Luty 2013
Pielęgniarstwo psychiatryczne, Decyzja CKPPiP nr 516/11 Marzec 2013
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, Decyzja CKPPiP nr 133/11 Marzec 2013
Pielęgniarstwo onkologiczne, Decyzja CKPPiP nr 298/12 Marzec 2013
Pielęgniarstwo ratunkowe, Decyzja CKPPiP nr 317/12 Marzec 2013
Pielęgniarstwo kardiologiczne, Decyzja CKPPiP nr 549/10 Marzec 2013

KURSY  K W A L I F I K A C Y J N E

NAZWA KURSU

PLANOWANY

TERMIN ROZPOCZECIA

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla piel. i położn. Decyzja CKPPiP nr 268/10 Luty 2013
Pielęgniarstwo zachowawcze dla piel. i położn. Decyzja CKPPiP nr 622/11 Luty 2013
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Decyzja CKPPiP nr 80/10 Kwiecień 2013
Pielęgniarstwo rodzinne dla  położnych, Decyzja CKPPiP nr 190/08 Kwiecień 2013
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek, Decyzja CKPPiP nr 13/11 Kwiecień 2013

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie  www.limedszkolenia.pl

Karty zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji prosimy wypełniać bezpośrednio (on-line) na stronie www.limedszkolenia.pl lub e-mailem: limed@limedszkolenia.pl

lub pocztą na adres: LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.Szwajcarska Dolina 45, 

WYKŁADY, ĆWICZENIA- odbywają się  w Bielsku-Białej: ul. Sixta 15, Kontakt telefoniczny: +48 607 075 241, Zapraszam od 02.01.2013 r. - 

Michalina Li-u-fa


Plan szkoleń na I półrocze 2013 - kursy specjalistyczne i dokształcające

planowane przez LiMED  w I półroczu 2013 roku.

KURSY   S P E C J A L I S T Y C Z N E  i DOKSZTAŁCAJĄCE

NAZWA KURSU

PLANOWANY TERMIN 

ROZPOCZĘCIA

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz  wykonanie   dojścia doszpikowego (Nr 05//08) dla pielęgniarek systemu, Decyzja CKPPiP nr 420/11 Styczeń 2013
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek, Decyzja CKPPiP 40/11) Luty 2013
Prowadzenie porodu w wodzie dla położnych, Decyzja CKPPiP  nr 587/12) Luty 2013
Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek , Decyzja CKPPiP nr 520/12 Marzec 2013
Edukator w cukrzycy (Nr  02/11)  dla pielęgniarek i położnych, Decyzja CKPPiP  nr 250/11 Maj 2013
KURS  DOKSZTAŁCAJACY : Profilaktyka raka sutka-samobadanie piersi dla pielęgniarek, Decyzja CKPPiP nr 109/08 Czerwiec 2013

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie  www.limedszkolenia.pl

Karty zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji prosimy wypełniać bezpośrednio (on-line) na stronie www.limedszkolenia.pl

lub  e-mailem: limed@limedszkolenia.pl 

lub pocztą na adres: LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szwajcarska Dolina 45

WYKŁADY, ĆWICZENIA – o dbyywają   się  w Bielsku-Białej: ul. Sixta 15, Kontakt telefoniczny: +48 607 075 241, Zapraszam od  02.01.2013 r.

Michalina Li-u-fa


UWAGA!!! P O Ł O Ż N E

Zapraszamy na nowy kurs specjalistyczny dla położnych w zakresie "Prowadzenie porodu w wodzie", decyzja CKPPiP Nr 587/12 z dnia 09.11.2012

Planowany termin rozpoczęcia zajeć w miesiącu 08 luty 2013, zajęcia bedą odbywać się w poniedziałki oraz w czwartki od godz. 15-ej, lub 1 dzień w tygodniu- piątek od godz.9.00-19.30   {karta zgłoszenia} do wydruku w pdf,

Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.

kontakt tel.: 607 075 241


UWAGA!!! Specjalizacja Pielęgniarstwo Ratunkowe

UCZESTNICY SPECJALIZACJI  PIELĘGNIARSTWO  RATUNKOWE

                     PAŹDZIERNIK 2010 r. – LISTOPAD 2012 r.

Szanowni Państwo,

Ze wzruszeniem przyjęłam wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie PIELEGNIARSTWA  RATUNKOWEGO, gdzie grupa prowadzona przez firmę LIMED zajęła 3 miejsce w rankingu ogólnopolskim, wykazując się 100% zdawalnością.

Zajęcie tak wysokiego miejsca świadczy o ogromnej wiedzy jaką Państwo nabyliście realizując program specjalizacji. Było to możliwe dzięki  determinacji i odpowiedzialności z jaką Państwo podeszliście do szkolenia oraz profesjonalizmowi, zaangażowaniu, dobrej organizacji oraz rzetelności i życzliwości wielu osób i instytucji, zwłaszcza kierownika szkolenia specjalizacyjnego Pani mgr Katarzyny Durajczyk, wszystkich wykładowców bloku ogólno zawodowego i specjalistycznego, placówek ochrony zdrowia, a w szczgólności Dyrekcji i opiekunom staży: Szpitala Wojewódzkiego, Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, BCO- Szpital Miejski, Szpitala Kolejowego'

które umożliwiły odbycie staży pod nadzorem doświadczonych i profesjonalnych opiekunów.

Wszystkim za wszystko bardzo, bardzo dziękuję.

Państwu Specjalistom jeszcze raz gratuluję i  życzę, aby wiedza, nowoczesne metody postępowania w ratownictwie medycznym oraz Wasza energia zawsze emanowały na pacjentów.

Życzę wielu sukcesów,

  Michalina Li-u-fa, LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych 


NOWA!! Specjalizacja pielęgniarstwo ONKOLOGICZNE

Zapraszamy na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstwa ONKOLOGICZENGO", decyzja CKPPiP Nr 298/12 z dnia 15.05.2012

Planowany termin rozpoczęcia zajeć w miesiącu pażdzierniku 2012, 

{karta zgłoszenia} do wydruku w pdf,

Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.

kontakt tel.: 607 075 241

 


Uwaga !!! specjalizacja RATUNKOWA

Egzamin wewnętrzny zaplanowany jest na dzień 10 września 2012 o godzinie 15-ej przy ul. Sixta 15, w siedzibie LiMED

 


Uwaga! Nowe szkolenie specjalizacyjne – Pielęgniarstwo Psychiatryczne

LiMED  Uprzejmie informuje, iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek „Pielęgniarstwo psychiatryczne”     Decyzja CKPPiP nr 516 z dnia 14.10.2011r,  (Karta zgłoszenia w - pdf do wydruku),


Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www..,     Kontakt tel.: 607 075 241.     Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 05 maja  2012r.

Zapraszamy. :)


UWAGA!! specjalizacja - Pielęgniarstwo Zachowawcze

LiMED  Uprzejmie informuje iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek „Pielęgniarstwo zachowawcze” Decyzja CKPPiP nr  606/11 z dnia 30.11.2011r,  (Karta zgłoszenia - w pdf do wydruku) lub on-line na stronie www..,

Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Kontakt : 607 075 241

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 21 kwietnia 2012r.Zapraszamy.


UWAGA!! kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo zachowawcze

LiMED  Uprzejmie informuje iż posiada zatwierdzony program szczegółowy do kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek „Pielęgniarstwo zachowawcze”

Decyzja CKPPiP nr  622/11 z dnia 08.12.2011r,  (Karta zgłoszenia w pdf - do wydruku) lub on-line na stronie www...,Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE,

Kontakt : 607 075 241   Planowany termin rozpoczęcia kursu 10 marca 2012r. Zapraszamy.


Uwaga !!!! awaria systemu zgłoszeniowego w dniach 13.XII - 19.XII,

 Z powodu awarii systemu zgłoszeniowego w dniach 13.XII - 19.XII, prosimy osoby które złożyły zgłoszenie o ponowne wypełnienie formularza on-line.

Przepraszamy za powstałe niedogodności,

pozdrawiamy,

LiMED


UWAGA!!! NOWY KURS SPECJALISTYCZNY - Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/07)

Kurs specjalistyczny w zakresie „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08)" - przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, czytaj dalej w ofercie kursów, zapraszamy


Uwaga! kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo Nefrologia z Dializoterapią - dla pielęgniarek

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje o naborze na kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo Nefrologia z Dializoterapią - dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia kursu – 10 grudzień 2011 r. (sobota)
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w: soboty i niedziele w godz. 8.15 -16.45. co drugi weekend miesiąca.       
Zajęcia stażowe w dni powszednie w godzinach dopołudniowych, w placówkach ochrony zdrowia na terenie Bielska-Białej.

{Karta zgłoszenia-PDF}, Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE.


UWAGA! Leczenie ran-odleżyny (Nr 11/07)

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż dla kurs specjalistycznego „Leczenie ran-odleżyny (Nr 11/07)”, rozpoczynającego się od 4 luty godz.08.15,

podaje się daty zajęć teoretycznych tj.: 4 luty, 5 luty, 11 luty - 2012r.

 

 


Uwaga : ZAPRASZAMY!!! nowa specjalizacja Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej - dla pielęgniarek

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż posiada program szczegółowy do specjalizacji  Pielęgniarstwo Opieki Paliatywne - dla pielęgniarek , Decyzja CKPPiP nr 133/2011r z dnia 03.03.2011,

{Karta zgłoszenia} (do wydruku w pdf),

Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE www. 
Kontakt tel:  607 075 241,

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego- marzec 2012r


Uwaga! Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż rozpoczyna nabór na kurs  ”Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego” dla pielęgniarek, Decyzja CKPPiP nr 90/2010r z dnia 27.09.2010

Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w:  w soboty i niedziele    w godz. 8.30 -17.00   co drugi weekend miesiąca.       
Zajęcia stażowe w dni powszednie w godzinach dopołudniowych,  w placówkach ochrony zdrowia na terenie Bielska-Białej.

{Karta zgłoszenia-PDF}, Szczegółowy program kursu CZYTAJ bespośrednio NA NASZEJ STRONIE www... . Planowany termin rozpoczęcia kursu – 27 kwietnia  2012r. o godz. 15.00 (piątek).


Uwaga!! pielęgniarstwo RODZINNE, kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje iż, rozpoczyna nabór na kurs kwalifikacyjny "Pielęgniarstwo Rodzinne" dla pielęgniarek.

Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w soboty i niedziele w godz. 8.15 -17.00.  co drugi weekend miesiąca.       
Zajęcia stażowe w dni powszednie w godzinach dopołudniowych,  w placówkach ochrony zdrowia na terenie Bielska-Białej.

{Karta zgłoszenia-PDF}, Szczegółowy program kursu CZYTAJ bespośrednio NA NASZEJ STRONIE www...

Planowany termin rozpoczęcia kursu – 25 luty 2012r. o godz. 8.15 (sobota).

 


Uwaga!!! Pielęgniarstwo KARDIOLOGICZNE, specjalizacja dla pielegniarek

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż rozpoczyna nabór na  specjalizację  "Pielęgniarstwo KARDIOLOGICZNEdla pielęgniarek.
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w: piątki od godz.15.00  -19 30,  natomiast w soboty i niedziele   w godz. 8.30 -17.00, co drugi weekend miesiąca.     
Zajęcia stażowe w dni powszednie w godzinach dopołudniowych,  w placówkach ochrony zdrowia na terenie Bielska-Białej.

{Karta zgłoszenia pdf}, Szczegółowy program specjalizacji CZYTAJ bespośrednio NA NASZEJ STRONIE www.limedszkolenia.pl

Planowany termin rozpoczęcia kursu – 01 wrzesień 2012r  o godz. 8.15 (sobota).


Uwaga : ZAPRASZAMY!!! Nowy kurs specjalistyczny „Terapia bólu ostrego u dorosłych (Nr 02/10)”

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, iż posiada program szczegółowy do kursu „Terapia bólu ostrego u dorosłych (Nr 02/10)” dla pielęgniarek i położnych Decyzja CKPPiP nr 477/2010 r. z dnia 16.11.2010 r.
{Karta zgłoszenia-PDF}, Szczegółowy program kursu CZYTAJ NA NASZEJ STRONIE.
Kontakt:  607 075 241
Planowany termin rozpoczęcia kursu - wrzesień 2012 r.


Uwaga! internet dla każdego uczestnika

LiMED Kształcenie Ustawiczne Dorosłych uprzejmie informuje, że obecnie możecie Państwo bez ograniczeń korzystac z połoczenia internetowego w sali przy ul. Sixta 15(Bielsko-B), serfowac do woli :) po inernecie poprzez Wi-Fi

zapraszamy


Zapraszamy na NAJBLIŻSZE kursy:

Uprzejmie informujemy, iż na mapie organizatorów w SMK - należy wybrać Czechowice -Dziedzice LiMED, który ma swoja siedzibę w Czechowicach-Dz., wszystkie kursy i szkolenia Limed prowadzi w Bielsku-Białej przy ul.Sixta 15

 

--------UWAGA---------   Obowiązek założenia konta i rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) od 01.05.2017r, każda/y pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny , która/ y  ma zamiar podjąć  kształcenie podyplomowe po tej dacie.... czytaj dalej w aktualnosciach

--------UWAGA---------INSTRUKCJA - ZAŁOŻENIA KONTA NA SMK opracowana dla pielęgniarek i położnych przez NIPiP znajduje sie na stronie internetowej BOIPiP kliknij na link:  http://www.boipip.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=771&Itemid=101
 

 

UWAGA!  informacje dodatkowe -  znajduja sie przy każdym programie szczegółowym danego kursu/szkolenia

 

 • Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, dla pielęgniarek i położnych,  kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 21 wrzesień 2017r.,  (czwartek, godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych, dla pielęgniarek ,  kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 29 wrzesień 2017r.,  (piątek, godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie,  Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Edukator w cukrzycy - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych planowany termin rozpoczęcia kursu 30 wrzesień 2017r. (sob., godz.9.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Leczenie ran  - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia kursu 09 pażdziernik 2017r. (poniedziałek, godz.15.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie Bielsko-Borganizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie badania spirometrycznego, dla pielęgniarek kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 14 pażdziernik 2017r.,  (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w w dni powszednie, Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 20 pażdziernik 2017r. (piątek., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 21 pażdziernik 2017r., (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. Leczenie ran,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinnekurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia- 28 pażdziernik 2017r., (sob., godz.8.15) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniakurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia 28 pażdziernik 2017r., (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w weekend-y, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Szczepienia ochronne, kurs specjalist. dla pielęgniarek- planowany termin rozpoczęcia kursu 28 pażdziernik 2017r.,  (sob, godz.8.15), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wywiad i badanie fizykalne- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 10 listopad 2017r. (Piątek, godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 18 listopada 2017r.(sobota, godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Podstawy opieki paliatywnej - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia kursu 30 listopada 2017r. (czw., godz.15.00), zajęcia bedą odbywać się w dni powszednie, Bielsko-B., organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 20 stycznia 2018r.(sob.., godz.09.00),zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2 Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo internistyczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 20 stycznia 2018r.(sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia  20 stycznia 2018r.(sobota., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać 1x w miesiącu w weekendy, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO

 

 

 

 

 

 

 

 • Pielęgniarstwo psychiatryczne kurs kwalif. dla  pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia 11 marzec 2017r. (sob., godz.09.00) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-Borganizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinnekurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia- 09 wrzesień 2017r., (sob., godz.8.15) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wywiad i badanie fizykalne- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 28 kwieciń 2017r. (Piątek, godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w dni powszednie, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniakurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia 28 wrzesień 2017r., (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w weekend-y, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki - specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 17 czerwiec 2017r., (Sob., godz.09.00) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO, 2,EKG,  3.Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo internistyczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 26 czerwiec 2017r.(Poniedziałek, godz.15.00), Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Leczenie ran  - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia kursu 05 marzec 2016r. (poniedziałek, godz.15.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Oswięcimorganizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 14 pażdziernik 2017r.(sob.., godz.09.00), Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2 Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pielęgniarstwo rodzinne, kurs kwalif. dla położnych - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 04 luty 2017r., (sob., godz.09.00),  zajęcia będą odbywać sie w weekend-y Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.RKO- noworodka. / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne kurs kwalif. dla  pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia 04 grudnia 2016r.. (niedz., godz.09.00) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-Borganizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 05 listopada 2016r.(sob.., godz.09.00), Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych, dla pielęgniarek ,  kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 12 listopada 2016r.,  (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w tygodniu w sob i niedz.   Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie badania spirometrycznego, dla pielęgniarek ,  kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 13 listopada 2016r.,  (Niedz., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w tygodniu w sob i niedz.   Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Edukator w cukrzycy - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych planowany termin rozpoczęcia kursu 14 listopada 2016r. (pn., godz.15.00), zajęcia bedą odbywać się w pn., śr., czw.,  Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo internistyczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 25 listopada 2016r.(pt., godz.15.00), Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 20 listopada 2016r., (niedz., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniakurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia 26 listopada 2016r., (sob., godz.09.00) w  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo internistycznekurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia  27 luty 2016r., (sob., godz.09.00) Bielsko-B., zajęcia bedą odbywać się weekendowo. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, dla pielęgniarek i położnych,  kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 08 marzec 2016r.,  (wt., godz.15.00), zajęcia bedą odbywać się w tygodniu we wtorki i piątki   Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe  - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia kursu 12 marzec 2016r. (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w sob., niedz.,  Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Leczenie ran  - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia kursu 02 kwiecień 2016r. (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo internistyczne, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 02 kwiecień 2016r.(sob., godz.09.00), Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.EKG,  3. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Szczepienia ochronne, kurs specjalist. dla pielęgniarek- planowany termin rozpoczęcia kursu 09 kwiecień 2016r.,  (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 11 czerwiec 2016r., (sob., godz.09.00) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. Leczenie ran,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki - specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 11 czerwiec 2016r., (sob., godz.09.00) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO, 2,EKG,  3.Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Szczepienia ochronne, kurs specjalist. dla pielęgniarek- planowany termin rozpoczęcia kursu 18 czerwiec 2016r.,  (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, dla pielęgniarek i położnych,  kurs specjalist. dla- planowany termin rozpoczęcia kursu 19 czerwiec 2016r.,  (niedziela., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się  w weekend-y   Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 27 czerwiec 2016r. (poniedziałek., godz.15.00), zajęcia bedą odbywać w tygodniu czwartki i poniedziałki, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnychplanowany termin rozpoczęcia kursu 27 sierpnia 2016r. (sobota., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać w tygodniu czwartki i poniedziałki, Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Endoskopia  - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia kursu 03 września 2016r. (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w sob., niedz.,  Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinnekurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia  10 wrzesień 2016r., (sob., godz.09.00) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Podstawy opieki paliatywnej - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia kursu 11 wrzesień 2016r. (niedz.., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y, Bielsko-B., organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinne, kurs kwalif. dla położnych - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 17 wrzesień 2016r., (sob., godz.09.00),  zajęcia będą odbywać sie w weekend-y Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób- Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2.RKO- noworodka. / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo rodzinnekurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia- edycja potwierdzona  24 wrzesień 2016r., (sob., godz.09.00) zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Szczepienia ochronne, kurs specjalist. dla pielęgniarek- planowany termin rozpoczęcia kursu 24 wrzesień 2016r.,  (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y,  Bielsko-B.  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób / NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia kursu 25 wrzesień 2016r. (niedz., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w sob., niedz.,  Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 •  
 • Pielęgniarstwo rodzinnekurs kwalif. dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia szkolenia  13 grudzien 2015r., (Niedz.., godz.09.00) Bielsko-B., zajęcia bedą odbywać się weekendowo. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, specjalizacja dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia szkolenia 29 grudzień 2015r.(wtorek., godz.09.00), Bielsko-B. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych: 1. RKO,  2. Wywiad i badanie fizykalne- należy dołączyć kserokopie zaświadczenia przed ukonczeniem w/w specjalizacji/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Leczenie ran  - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek planowany termin rozpoczęcia kursu 24 PAŻDZIERNIK 2015r. (sob., godz.09.00), zajęcia bedą odbywać się w weekend-y, w Bielsko-B.. organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób/ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, kurs specjalist. dla pielęgniarek położnych- planowany termin rozpoczęcia kursu 30 pażdziernik 2015r.,  (pt., godz.15.00),  w Bielsko-B.,  organizator zastrzega, iż rozpoczęcie szkolenia nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób./ NABÓR TRWA NA BIEŻĄCO